Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Matematyka

Sroka Marcin

Monge-Ampère equation in hypercomplex geometry

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2020-05-28

Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: prof. dr hab. Sławomir Kołodziej

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2021-10-07 o godz. 14:30