Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki o zarządzaniu i jakości

Radwan Jacek

Stosowanie Modelu Wspólnej Oceny (CAF) w urzędach jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2020-10-14

Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: prof. dr hab. Marek Bugdol

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2021-09-08 o godz. 12:00

Miejsce obrony: MS Teams: https://tiny.pl/9mmwm