Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Nauki o kulturze i religii

Wingert Grzegorz

Ewangelia Marcjona a kanoniczni synoptycy: nowa próba rozwiązania problemu zależności

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2023-04-19

Plik streszczenia rozprawy doktorskiej (wersja angielska)
Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2024-02-13 o godz. 12:00

Miejsce obrony: Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, sala 10a, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków

Sposób przeprowadzenia obrony: stacjonarny oraz zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu