Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.0). Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Dziedzina nauk humanistycznych - Językoznawstwo

German Jan

Drogi przenikania zapożyczeń greckich i łacińskich do języka staropolskiego: leksyka z dziedziny życia duchowego

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2023-06-14

Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Dariusz Piwowarczyk

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2023-12-01

Miejsce obrony: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Rynek Główny 34, II piętro, 31-010 Kraków, sala nr 1

Sposób przeprowadzenia obrony: stacjonarny