Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

Bhattacharya Debarati

The role of adenosine receptor in the living processes of Drosophila melanogaster

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2021-11-23

Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: prof. dr hab. Elżbieta Pyza

Promotor pomocniczy: dr Jolanta Górska-Andrzejak

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2023-06-19 o godz. 10:00

Miejsce obrony: MS Teams

Sposób przeprowadzenia obrony: zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu