Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki medyczne - Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Fiema Mateusz

Oral microbiota in systemic diseases

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2023-02-21

Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: dr hab. Iwona Gregorczyk-Maga

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2023-06-19 o godz. 13:30

Miejsce obrony: MS Teams

Sposób przeprowadzenia obrony: zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu