Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki medyczne - Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Kuczia Paweł

Relation between chronic airway inflammation, systemic activation of coagulation pathway and the cardiovascular risk in asthma

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2022-09-07

Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: dr hab. Stanisława Bazan-Socha, prof. UJ

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2023-05-17

Miejsce obrony: MS Teams

Sposób przeprowadzenia obrony: zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu