Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki fizyczne

Augustowski Dariusz

New methods of preparing third generation solar cells

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2021-05-06

Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: Prof. dr hab. Jakub Rysz

Promotor pomocniczy: dr Paweł Kwaśnicki

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2023-04-21 o godz. 11:00

Miejsce obrony: Sala A-1-13 budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie oraz Platforma MS Teams

Sposób przeprowadzenia obrony: stacjonarny oraz zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu