Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki chemiczne

Świądro-Piętoń Magdalena

Ocena poziomów leków psychotropowych i wybranych markerów w grupie pacjentów z chorobą dwubiegunową, depresją i depresją lekooporną. Badania kliniczne

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2021-02-11

Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: Dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, prof. UJ , Prof. dr hab. med. Dominika Dudek

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2022-07-04

Miejsce obrony: sala Rady Wydziału Chemii, ul. Gronostajowa 2