Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki chemiczne

Łątka Łukasz

Hybrydowe materiały grafenowe dekorowane szczotkami polimerowymi do wytwarzania nanokompozytów na bazie poliamidu 6

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2021-02-11

Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2021-11-16 o godz. 09:30

Miejsce obrony: MS Teams