Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki medyczne - Dziedzina nauk medycznych i o zdrowiu

Horbaczewska Anna

Analiza czynników wpływających na powodzenie implantacji w endometrium kobiet z niepłodnością pierwotną o nieustalonej etiologii

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2020-04-09

Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: prof. dr hab. Robert Jach

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2021-01-18 o godz. 13:30

Miejsce obrony: MS Teams