Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki o zarządzaniu i jakości

Ptaszyńska Monika

System wynagradzania pracowników budujący wielofunkcyjność w firmach produkcyjnych w Polsce

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2023-12-13

Plik streszczenia rozprawy doktorskiej (wersja angielska)
Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. AWSB

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2024-04-24 o godz. 11:00

Miejsce obrony: Sala nr 0.228 (parter), ul. Łojasiewicza 4. Kraków (Kampus)

Sposób przeprowadzenia obrony: stacjonarny