Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki o zarządzaniu i jakości

Halska-Pionka Bogna

Czas a praktyka zarządzania. Wielokrotne studium przypadku pracowników merytorycznych polskich muzeów

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2023-10-11

Plik streszczenia rozprawy doktorskiej (wersja angielska)
Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Jakub Kołodziejczyk

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2024-03-08 o godz. 09:00

Miejsce obrony: Ms Teams: https://tiny.pl/dhhn2

Sposób przeprowadzenia obrony: zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu