Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Nauki o zarządzaniu i jakości

Jurczak Anna

Wiek nauczycieli oraz wybrane aspekty różnic indywidualnych, jako kategorie zarządzania różnorodnością w organizacjach oświatowych

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2020-06-24

Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: Dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2021-09-08 o godz. 09:00

Miejsce obrony: MS Teams: https://tiny.pl/9mmfx