Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.0). Przejdź do najnowszej wersji (1.2).

Nauki medyczne - Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Komenda Justyna

Ocena poziomu markerów stresu oksydacyjnego u Pacjentek z rozpoznaniem niepłodności idiopatycznej

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2020-05-19

Plik streszczenia rozprawy doktorskiej (wersja angielska)
Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: prof. dr hab. Robert Jach

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2024-04-25 o godz. 12:00

Miejsce obrony: MS Teams

Sposób przeprowadzenia obrony: zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu