Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki medyczne - Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rolski Filip

Molecular mechanisms of activation of endothelial cells of the cardiac muscle by autoreactive CD4+ T lymphocytes and the involvement of TNF-α in the course of autoimmune myocarditis

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2020-05-27

Plik streszczenia rozprawy doktorskiej (wersja angielska)
Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: prof. dr hab. Maciej Siedlar

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2024-06-17 o godz. 12:00

Miejsce obrony: MS Teams

Sposób przeprowadzenia obrony: zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu