Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki medyczne - Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Bryniarski Paweł

The effect of diuretics and combined drugs (diuretic + ACEI) on the immunological activity of murine macrophages

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2023-12-12

Plik streszczenia rozprawy doktorskiej (wersja angielska)
Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: prof. dr hab Janusz Marcinkiewicz

Promotor pomocniczy: dr hab. Katarzyna Nazimek

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2024-05-29 o godz. 12:00

Miejsce obrony: MS Teams

Sposób przeprowadzenia obrony: zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu