Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki medyczne - Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rajs Bartosz

Capabilities and limitations of late first-trimester screening for Trisomy 13 (Możliwości i ograniczenia badań przesiewowych w późnym pierwszym trymestrze ciąży w kierunku trisomii 13)

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2020-12-08

Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: dr hab. Marcin Wiecheć

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2021-05-24 o godz. 12:00

Miejsce obrony: MS Teams