Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych - Informatyka techniczna i telekomunikacja

Danel Tomasz

Metody uczenia głębokiego w naukach farmaceutycznych

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2023-02-23

Promotor/Promotorzy: dr hab. Igor Podolak

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2023-10-25 o godz. 12:30

Miejsce obrony: sala A-1-13 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie oraz na platformie MS Teams.

Sposób przeprowadzenia obrony: stacjonarny oraz zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu