Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną (1.0). Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

Sowińska Weronika

Rola Regnazy-2 w przebiegu stanu zapalnego mózgu oraz patofizjologii glejaka wielopostaciowego

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2021-01-26

Plik streszczenia rozprawy doktorskiej (wersja angielska)
Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: dr hab. Aneta Kasza, prof. UJ

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2024-06-14 o godz. 12:00

Miejsce obrony: Sala 1.1.14 Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie oraz na Platformie MS Teams (zgłoszenie chęci udziału do 13.06.2024 r. na mail: joanna.krol@doctoral.uj.edu.pl)

Sposób przeprowadzenia obrony: stacjonarny oraz zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu