Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

Surowiec Magdalena

Analiza zmian w biofilmie mieszanym bakteryjno - grzybiczym formowanym przez drożdżaki Candida albicans oraz bakterie Porphyromonas gingivalis w kontakcie z organizmem gospodarza

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2024-01-23

Plik streszczenia rozprawy doktorskiej (wersja angielska)
Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Promotor pomocniczy: dr hab. Justyna Karkowska-Kuleta

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2024-06-28 o godz. 10:00

Miejsce obrony: Sala 1.1.14 Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie

Sposób przeprowadzenia obrony: stacjonarny