Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

Wątor Elżbieta

Molecular basis of deoxyhypusination

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2024-02-27

Plik streszczenia rozprawy doktorskiej (wersja angielska)
Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: dr hab. Przemysław Grudnik

Promotor pomocniczy: dr hab. Sebastian Glatt

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2024-06-04 o godz. 12:00

Miejsce obrony: Sala 0.74 Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie oraz na Platformie MS Teams (zgłoszenie chęci udziału do 03.06.2024 r. na mail: anna.biela@uj.edu.pl)

Sposób przeprowadzenia obrony: stacjonarny oraz zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu