Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

Chlebicka Kinga

Gronkowcowe systemy toksyna-antytoksyna w badaniach omicznych

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2021-06-29

Plik streszczenia rozprawy doktorskiej (wersja angielska)
Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr inż. Emilia Bonar

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2024-06-10 o godz. 12:00

Miejsce obrony: Sala 1.1.14 Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie oraz na Platformie MS Teams (zgłoszenie chęci udziału do 07.06.2024 r. na mail: tomasz.zadlo@doctoral.uj.edu.pl)

Sposób przeprowadzenia obrony: stacjonarny oraz zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu