Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

González González Miriam

Host cell response to polymicrobial biofilms: implications in aspiration pneumonia

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2020-12-22

Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2023-05-22 o godz. 10:00

Miejsce obrony: Sala 0.14 Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie oraz na Platformie MS Teams

Sposób przeprowadzenia obrony: stacjonarny oraz zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu