Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - Nauki biologiczne

Rysiewicz Beata

Znaczenie N końcowego fragmentu podjednostki Gαi3 w procesie lokalizacji błonowej trimerycznego białka G

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2021-01-26

Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska

Promotor pomocniczy: dr hab. Agnieszka Polit, prof. UJ

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2023-03-07 o godz. 11:00

Miejsce obrony: Sala konferencyjna nr 1.1.14. Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie