Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk humanistycznych - Językoznawstwo

Kukulak Magdalena

Nagłówek telewizyjny (pasek) jako środek retoryczny w przekazie audiowizualnym

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2022-02-09

Plik streszczenia rozprawy doktorskiej (wersja angielska)
Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: prof. dr hab. Jolanta Antas

Promotor pomocniczy: dr Justyna Winiarska

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2024-01-24 o godz. 13:00

Miejsce obrony: MS Teams

Sposób przeprowadzenia obrony: zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu